Veel reacties via Maptionnaire

Vorige maand stelden wij belanghebbenden in de gelegenheid om via het programma Maptionnaire verkeersknelpunten te benoemen. U heeft daar massaal gebruik van gemaakt. Er zijn 166 mensen die in totaal 213 verkeersknelpunten hebben aangedragen. Bedankt voor uw bijdrage!.

Hieronder ziet u de locaties waar de meeste reactie op zijn binnengekomen. De komende weken gaan wij uw reacties nader analyseren. De resultaten worden van deze analyses worden gebruikt om varianten voor de verkeersontsluiting op te stellen.

afbeelding: ‘heat map’ Maptionnaire