Blitterswijck beter bereikbaar, minder sluipverkeer door Wanssum

Minder sluipverkeer door Wanssum, een betere bereikbaarheid van Blitterswijck en meer verkeersveiligheid bij de Paaseilandbeeldrotonde in Wanssum. Dat wil het college van B&W bereiken door een aantal gerichte ingrepen in de wegenstructuur aan de oostzijde van de gemeente Venray. De plannen zijn een gevolg van een motie uit de gemeenteraad om de verkeerssituatie in Wanssum en Blitterswijck te onderzoeken.

Zo moet er een kortsluitroute komen tussen de Blitterwijckseweg en de nieuwe rondweg om Wanssum. ‘Dit is de meest effectieve manier om sluipverkeer door Wanssum te voorkomen’, zegt wethouder Jan Loonen. Het is de planning dat in 2022 gestart wordt met de aanleg. Dat gebeurt in samenhang met maatregelen om Blitterswijck en omgeving meer klimaatbestendig te maken, zoals meer groen en betere wateropvang bij hevige buien.

De verbetering in de wegenstructuur past in het beleid van het college om doorgaand verkeer te weren uit de dorpen, wijken en kernen van de gemeente. Wethouder Loonen: ‘Daarmee maken we onze centra verkeersveiliger en gezonder.’ Deze maatregelen moeten de verkeerssituatie bij de Paaseilandbeeldrotonde veiliger en beter maken, het sluipverkeer door Wanssum een halt toeroepen en Blitterswijck goed bereikbaar houden.

Het college stelt de gemeenteraad voor om met de kortsluitroute in te stemmen en de gelden hiervoor beschikbaar te stellen met de komende begroting.

impressie kortsluitroute