Expertteam

Alle varianten en maatregelen in en rond beide dorpen hebben effect op elkaar. Het is daarom het meest praktische om vertegenwoordigers van alle belanghebbenden gelijktijdig aan tafel te hebben. Daarom wordt een expertteam samengesteld, bestaande uit afgevaardigden van de dorpsraad Wanssum, van de kerngroep Blitterswijck, van de ondernemersverenigingen Wanssum/Blitterswijck, van een aantal grote bedrijven, van de lokale VVN en Fietsersbond en een aantal adviseurs van BonoTraffics.

Expertteam-overleg
Gedurende het project heeft het expertteam een aantal malen overleg met elkaar. Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt die op deze website worden gepubliceerd.