Maptionnaire

Tijdens de inloopbijeenkomsten en thuis met de computer kunnen belanghebbenden met Maptionnaire knelpunten en wensen aangeven. Maptionnaire is een zeer gebruiksvriendelijk online programma om knelpunten te inventariseren, enquêtes uit te voeren en belanghebbenden te laten reageren op varianten en ontwerpen.

In de maand december zijn de verkeersknelpunten via Maptionnaire geïnventariseerd. 166 mensen hebben deelgenomen aan deze inventarisatie.

Maptionnaire wordt ingezet voor:

•  de knelpuntenanalyse: belanghebbenden kunnen op een digitale kaart knelpunten aanwijzen en beschrijven. (Afgerond 24 december 2018)
•  enquête t.b.v. afweging varianten/maatregelen: belanghebbenden kunnen hun mening geven over varianten en maatregelen