Participatie

“ Samen maken wij het plan”

Zowel de gemeente als BonoTraffics hechten veel waarde aan het betrekken van alle betrokkenen bij deze verkeersstudie: de zogenaamde burgerparticipatie.

Betrokkenen zijn:
• Alle inwoners van Wanssum en Blitterswijck
• Dorpsraad van Wanssum
• Kerngroep Blitterswijck
• Ondernemers(verenigingen) van Wanssum en Blitterswijck

Maar ook belanghebbenden zoals: Projectbureau Ooijen-Wanssum, belangenorganisaties (zoals: Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, milieuorganisaties, e.d.), hulpdiensten, busmaatschappijen, Waterschappen en de provincie Limburg.

Inloopbijeenkomsten
Tijdens het project zullen we tweemaal een inloopbijeenkomst organiseren waar u vrijblijvend kunt binnen lopen om u laten informeren. Ook kunt u hier uw ideeën, mening en wensen aan ons kenbaar maken, wat heel waardevol is voor deze verkeersstudie.
De eerste inloopbijeenkomst is op maandag 10 december 2018 van in het Van Wanssum Café te Wanssum. U kunt tussen 16.00 en 20.00 uur geheel vrijblijvend binnen lopen.

Expertteam
Alle varianten en maatregelen in beide dorpen hebben effect op elkaar. Het is daarom het meest praktische om vertegenwoordigers van alle belanghebbenden gelijktijdig aan tafel te hebben.

Daarom wordt een expertteam samengesteld, bestaande uit afgevaardigden van de dorpsraad Wanssum, van de kerngroep Blitterswijck, van de ondernemersverenigingen Wanssum/Blitterswijck, van een aantal grote bedrijven, van de lokale VVN en Fietsersbond en een aantal adviseurs van BonoTraffics.