Privacybeleid

Wie zijn we

Deze website is gemaakt in opdracht van BonoTraffics bv, IJsselkade 60, 8261 AH Kampen. Ons website-adres is: www.bonotraffics.nl.
BonoTraffics neemt de privacy van haar bezoekers serieus en zal persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt BonoTraffics zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) voorschrijft. In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het sturen van een reactie, dan kan deze gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante informatie van BonoTraffics bv. Als u hier geen prijs meer op stelt, dan kunt u zich op ieder moment afmelden. Dit is in overeenstemming met de Telecommunicatiewet.

Uw persoonsgegevens

Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt. Stuur een e-mail naar info@bonotraffics.nl met een verzoek tot inzage, verandering of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Beveiliging

De privacywetgeving verplicht BonoTraffics bv de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. BonoTraffics bv heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten Nederland. BonoTraffics bv heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door BonoTraffics bv genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. BonoTraffics bv kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Derden

Uw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

Bewaartermijn

De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Wanneer u een reactie achterlaat, dan wordt die reactie en de metadata van die reactie tot een half jaar na einde van de verkeersstudie bewaard.