Project

De vele projecten binnen de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en Verkeersvisie Wanssum – Blitterswijck – Geijsteren hebben effect op de gehele verkeersstructuur. Rond de dorpen Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren veranderen daardoor verkeersstromen en dit heeft effect op hoe bewoners en bezoekers zich op de fiets en met de auto verplaatsen. De verkeersproblemen met betrekking tot doorgaand verkeer en verkeersveiligheid die bewoners en bedrijven ervaren, worden door de huidige projecten echter nog onvoldoende opgelost.

In de verkeersvisie Wanssum – Blitterswijck – Geijsteren is de mogelijkheid genoemd voor een kortsluitroute die Blitterswijck met de nieuwe rondweg moet verbinden. Met betrekking tot deze discussie is er vanuit Blitterswijck de wens ontstaan om rond het dorp een rondweg aan te leggen. De kortsluitroute en de rondweg hebben uiteraard effect op het totale verkeerssysteem en daarom wordt er nu één studie naar uitgevoerd.

De gemeenteraad heeft een motie “Aansluiting wegennet op de rotonde rondweg oost d.d. 7 november 2017” aangenomen. Deze motie verzoekt het college de kortsluitroute te (laten) onderzoeken en de burgers en bedrijven daar nadrukkelijk bij te betrekken.

Verkeerskundig adviesbureau BonoTraffics bv uit Kampen zal deze verkeersstudie uitvoeren, waarin dus wordt onderzocht op welke manier de verkeersstructuur in en tussen Wanssum en Blitterswijck verder geoptimaliseerd kan worden.